ความร่วมมือด้านถ่านหิน

หน่วยงานราชการ

เอกชน

สถาบันการศึกษา

ต่างประเทศ

ข่าวและกิจกรรมเกี่ยวกับต่างประเทศ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการถ่านหินอาเซียน ครั้งที่ 20 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ผลักดันเทคโนโลยี CCUS ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ


April 1, 2022

กระทรวงพลังงาน โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ การประชุมคณะกรรมการถ่านหินอาเซียน ครั้งที่ 20 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (The 20th AFOC Council Meeting and its Associated Meetings) ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์
 
วันนี้ (1 เมษายน 2565) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการถ่านหินอาเซียน ครั้งที่ 20 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (The 20th AFOC Council Meeting and its Associated Meetings) ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 10 ประเทศ จากประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States) องค์กรจากนานาประเทศ (International Organizations, IOs) และคู่เจรจา (Dialogue Partners, DPs) ได้แก่ ญี่ปุ่น สกอตแลนด์ นอร์เวย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย
 

Under Construction


Under Construction